Isnin, 28 November 2011

Bangsa dan Bahasa Melayu??

Wujudkah bahasa indonesia sebelum indonesia wujud (17 aug 1945) ... wujudkah bahasa malaysia sebelum malaysia wujud (31 aug 1957)....

Bahasa apakah yang dituturkan dan difahami dinusantara sebelum indonesia dan malaysia wujud....

Bahasa yang juga difahami dan dituturkan di Borneo, Filipina hingga ke Madagaskar...

Inilah IBU segala bahasa ... inilah ibu segala BANGSA... bahasa yang boleh dijejaki hingga ke mesir purba.... dari sundaland ke mesir dan kembali ke nusantara....

Selain itu .... sebutan ejaan ME-LAYU itu juga tidak betul kerana ia sepatutnya MALA-YU.. ini juga salah satu muslihat bahasa untuk melemahkan bangsa MALA-YU.... setelah dipecahkan dengan Malaysia dan Indonesia...